EdStep

Effektive prosesser og høy læringsgevinst betyr kostnadseffektiv opplæring – og sikrer dermed god avkastning på investeringene dere gjør i opplæringen.

Med EdStep kan din bedrift på en effektiv måte lage, gjennomføre og administrere interaktive kurs som gir godt læringsutbytte.

Alt foregår på nett, og kursene vil dermed være tilgjengelig uavhengig av tid og geografisk plassering  for den enkelte bruker. Fly og hotellovernattinger reduseres dermed til et minimum i opplæringsbudsjettet.

EdStep bruker teknologi og interaktivt læringsinnhold på en ny måte. Kursdeltakeren får ta en aktiv rolle i egen læring og kurset sørger dermed for engasjerte og motiverte brukere. Ved hjelp av detaljerte rapporter kan du holde oversikt over kursdeltakernes progresjon, og analyse av brukerdata vil hjelpe deg til å optimalisere kursinnholdet.

Vår læringsplattform EdStep benytter seg av H5P, og med dette har vi laget en ny standard for interaktivt innhold. Med H5P kan man for eksempel bruke byggeklosser som blant annet lyd, bilde, video og quizzer; rett og slett forskjellig typer fagstoff, og sette dem sammen som en pakke der det kan måles om informasjon har blitt transformert om til kunnskap. Alt er responsivt og kan brukes på alle typer enheter.

 

Effektiv e-læring med EdStep