Kvalitetssikret arbeidsflyt

Kvalitet har høy verdi hos oss. Vi har et helhetlig kvalitetssystem som belyser viktigheten av å arbeide i prosjekt for å sikre ønsket og forventet kvalitet i tjenester og leveranser.

Vi har høstet mye erfaring via tunge leveranser til store kunder. Gjennom dette har vi opparbeidet oss solid kompetanse på hva som er god arbeidsflyt med fokus på kvaliteten i overleveringene mellom prosesser.

For å sikre kvalitet i alle ledd, har vi definert en arbeidsprosess som ivaretar de ulike fasene i et e-læringsprosjekt. Deler av dette vil dere kanskje ønske å gjøre helt på egen hånd, andre ting har dere sikkert innspill til, og noe vil dere kanskje trenge hjelp til helt og holdent. Uansett hvem som har ansvar for de ulike fasene og prosessene, så er det viktig at alle disse aspektene ivaretas for å sikre best mulig kvalitet gjennom hele prosjektet og gjennom hele leveransen. Dette er viktig for å kunne overlevere kvalitetssikret e-læring til deg og dine brukere.