LX – Learning eXperience

LX = Learning eXperience

Learning eXperience er en metodikk utviklet av Cerpus som bygger på tre nøkkelkomponenter; brukeropplevelse (UX), læringsanalyse og den vitenskapelige metode.

For oss handler det om å skape en best mulig digital læringsopplevelse med høyest mulig læringsutbytte. Vi tilbyr verktøy og tjenester for å sikre at det faktisk oppstår meningsfull læring, slik at informasjon blir omgjort til kunnskap. Formålet med LX er å forstå hvilke mål, læringssituasjoner og behov våre kunder og brukere har, og å bruke denne forståelsen til å designe et produkt, tjeneste eller applikasjon som bidrar til mer effektiv læring og en bedre brukeropplevelse.

LX = brukeropplevelse + læringsanalyse + den vitenskapelige metode

For ethvert e-læringsformål starter vi med en hypotese om hvordan teknologi og innhold best kan settes sammen til en pedagogisk løsning som er optimalisert med tanke på brukeropplevelse og læringsutbytte. Deretter designer og utvikler vi denne løsningen, og tester den på et utvalg av personer som representerer målgruppen. Data fra disse testene blir samlet inn gjennom observasjoner og/eller automatiserte systemer, og analysert for å måle læringseffekt og brukervennlighet av e-læringsløsningen. Basert på disse resultatene kommer vi opp med nye hypoteser, og går gjennom den samme prosessen på nytt, med kontinuerlig forbedring av læringsopplevelsen. I Cerpus gjennomføres slike prosesser for stadig å forbedre våre produkter og tjenester. De samlede erfaringer som akkumuleres i vårt LX-team vil dermed komme både nye og eksisterende kunder til gode. Vi kan også hjelpe deg med å optimalisere ditt konkrete e-læringskurs.

LX = bedre løsninger for bedre læring

Vi fokuserer på den lærende, og på å skape en best mulig læringsopplevelse for dem. Fra intuitive og engasjerende brukergrensesnitt til sofistikerte algoritmer og programvareløsninger som muliggjør tilpasset læring og måling av læringsutbytte. Alt dette fører til bedre og mer effektiv læring, som igjen fører til mer fornøyde sluttbrukere, som til slutt gir høyere avkastning på kundens investering. Kort sagt; LX = bedre løsninger for bedre læring.