Om oss

Cerpus er et konsulentselskap med fokus på teknologidrevne og pedagogiske løsninger for læring.

 

Cerpus ble registrert som aksjeselskap i februar 2002 og er lokalisert i Alsvåg i Øksnes kommune. Selskapet har distriktskontor i Bodø samt et datterselskap i Sverige.

Mange år med fokus på forskning og utvikling har resultert i at Cerpus har oppnådd konkurransekraft og økt oppdragsmengde. Dette har ført til at vi har økt bemanningen kraftig over de siste årene. I 2011 ble datterselskapet Cerpus Sverige AB etablert. Gjennom dette styrket vi vår kompetanse innen nett og nettutvikling. Cerpus Sverige utvikler nettløsninger av høy kvalitet, og tilbyr design og utvikling, innholdsadministrasjon, brukerstøtte og kurs/opplæring.

 I 2013 ble Cerpus majoritetseier i Seria AS og i 2015 overtok Cerpus virksomhetsområdet systemutvikling, applikasjonsforvaltning og drift med 14 ansatte med stor kompetanse innenfor områder som pedagogikk, brukerorientert design og teknisk utvikling og forvaltning. Den nye bedriftskonstellasjonen muliggjør utvikling av nye produkter og tjenester rettet mot et felles segment i markedet. Til sammen vil vi få en betydelig gjennomføringsevne og posisjon i verdikjeden.

 

Læring og utdanning

Cerpus har siden oppstarten i 2002 hatt utdanningssektoren som satsingsområde. Gjennom dette har vi opparbeidet oss erfaring i prosjektutvikling og prosjektgjennomføring i skjæringspunktet mellom teknologi og pedagogikk. Cerpus er i dag et av Norges fremste miljøer i utvikling og implementering av læringsteknologi.

Gjennom vårt omfattende nettverk av nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere har selskapets kompetanse etter hvert blitt meget etterspurt. Blant annet har de ansattes FoU-arbeid blitt presentert på en rekke internasjonale konferanser, understøttet av akademiske publikasjoner.

Cerpus har en målsetting om å være en internasjonal ledende aktør innen e-drevet læring. Selskapets videre satsing både i privatmarkedet i Norden i tillegg til offentlig sektor, er stor. I tillegg jobber vi hardt med vår ambisjon om å nå et internasjonalt marked innen skole og utdanning.