Forskning

Gjennom den unike kombinasjonen av egen forskning innen læring, innovasjon og teknologi skal Cerpus gi alle en mulighet for læring, kunnskap og utvikling. 

BrainBank Learning baserer seg på læring gjennom emnekart.  Gjennom bruk av emner lagt inn i emnekart kan brukere bygge egne digitale porteføljer og strukturere sin egen læring på den måten som passer dem selv best. BrainBank Learning er utgangspunktet for det vi i dag kaller EdStep.

 

Rønningsbakk. L., Stranda, O., Meløy, J.R., Lavik, S., Nordeng, T.W., 2005:
BrainBank Learning – a Topic Maps E-portfolio system for Meaningful Learning

Lavik, S. (MSc), Nordeng, T.W., 2004: 
BrainBank Learning - Building topic maps-based e-portfolios

Lavik, S., Nordeng, T.W., Meløy, J.R., 2004:
BrainBank Learning - building personal topic maps as a strategy for learning