Support og forvaltning

Trenger du hjelp til å holde e-læringskurset eller nettstedet ditt aktuelt og oppdatert? Vi gir deg effektive råd og personlig oppfølging.

Kvalitet på innhold skjer ikke først og fremst gjennom kontroll- og kvalitetsregimer. Det oppnås gjennom kvalitet i planleggings- og produksjonsfasen. Her er veiledning og støtte svært viktig. I drift og forvaltning er support sentralt. Cerpus har lang og bred erfaring i å yte produksjonsstøtte og support. Vi gir rådgivning og veiledning som sikrer en produksjon som er i tråd med definerte maler og retningslinjer. Vi har gode rutiner og velfungerende supportsystemer på plass, som gjør at vi kan tilby god støtte til våre kunder, både når det gjelder planlegging, innholdsproduksjon og forvaltning.

Vi tilbyr også teknisk support og forvaltning av ulike plattformer som Drupal og Wordpress. Dette inkluderer sikkerhetsoppdateringer, korrigering av feil og videreutvikling av nettstedet eller ditt LMS. Når det er på tide å oppgradere til ny versjon, for eksempel Drupal, hjelper vi deg selvsagt med dette.