Hva kan vi gjøre for deg?

Fra informasjon til kunnskap

Gjennom den unike kombinasjonen av egen nyskapende forskning, innovasjon og teknologi gir Cerpus alle en mulighet for læring, kunnskap og utvikling.

Mange års erfaring med e-læring, der man beveger seg i skjæringspunktet mellom teknologi og læring, kombinert med forskning og pedagogisk kompetanse, har gjort oss i stand til å definere det vi mener er de viktigste suksessfaktorene for et vellykket e-læringsprosjekt.

Kontakt oss for å få vite mer om hva som definerer god e-læring.